NGUYÊN BẢN PDF Tạp Chí Văn Học Mới SỐ 1

Wednesday, August 29, 20185:01 PM(View: 6115)
NGUYÊN BẢN PDF Tạp Chí Văn Học Mới SỐ 1
MỜI QUÍ TÁC GIẢ VÀ BẠN ĐỌC BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐỌC BẢN
PDF VỚI ĐẦY ĐỦ TẠP CHÍ VĂN HỌC MỚI SỐ 1 - PHÁT HÀNH BẮT ĐẦU
TÍNH TỪ THÁNG 11/ 2018


https://issuu.com/home/published/van_hoc_moi_magazine_so_1_for_issuu

Van Hoc Moi Magazine So 1_Interior_Nov 23 _2018

Bìa VHM So 1  Full
Wednesday, August 29, 20188:02 PM(View: 4047)
mỹ học hiện đại: vai trò và nghi vấn Biên Khảo của Nhà Văn, Nhà Biên Khảo Nguyễn Vĩnh Long (Trích: Chủ Đề Số 7- Số Mùa Thu 2001
Tuesday, June 19, 20187:39 AM(View: 3884)
Như vậy, một nghệ phẩm này được xem là giá trị hơn nghệ phẩm kia chánh là vì nghệ phẩm đó có khả năng tạo được những kinh nghiệm mỹ học tốt hơn những kinh nghiệm mỹ học của nghệ phẩm kia, những kinh nghiệm có cường độ mạnh hơn và có ý nghĩa hơn. Vấn đề mỹ học như là yếu tánh của nghệ phẩm là một vấn đề đã và sẽ còn được bàn luận rất nhiều. Ngày nào mà con người còn chưa chịu ngừng nghỉ trên con đường đi tìm Chân, Thiện, Mỹ thì ngày đó con người còn đưa ra những kiến giải khác nhau về vấn đề mỹ học trong nghệ phẩm. Ba khái niệm Chân – Thiện – Mỹ là hướng phát triển muôn đời của nhân loại, là tiêu mốc đi tới của mọi nền văn hóa vì con người lúc nào cũng đều hướng tới cái hợp lý nhứt, cái hài hòa nhứt, và cái hoàn mỹ nhứt. Văn học nghệ thuật phản ánh cuộc sống nên không ra ngoài quy luật đó. Cho nên mỹ học mãi mãi là một vấn đề thiết thân của nghệ thuật.