mưa bom ngày mới lớn - PHAN TẤN HẢI

Thursday, September 13, 20187:17 PM(View: 3579)
mưa bom ngày mới lớn - PHAN TẤN HẢI

Nha tho Phan Tan Hai

mưa bom ngày mới lớn


Hiroshima – có
phải ai đã gọi
đã nhắc tên tôi
ngày mặt trời nổ

có phải tia bom
chưa tắt nổi
trong mắt tôi còn
kinh ngạc mở

trừng trừng xác người ngập lối
các trận mưa bom
sáng trưa chiều tối
bám chặt vào hồn

tôi như hơi thở
Hiroshima, Sài Gòn, Hà Nội
có phải mưa bom đầy trí nhớ
còn đau trong tim ngày ngày tháng tháng

mắt em có thấy xa nơi cuối gió
không lời, lặng lẽ, im vắng.

PHAN TẤN HẢI

Wednesday, August 29, 20188:02 PM(View: 4047)
mỹ học hiện đại: vai trò và nghi vấn Biên Khảo của Nhà Văn, Nhà Biên Khảo Nguyễn Vĩnh Long (Trích: Chủ Đề Số 7- Số Mùa Thu 2001
Wednesday, August 29, 20185:01 PM(View: 6116)
NGUYÊN BẢN PDF Tạp Chí Văn Học Mới SỐ 1
Tuesday, June 19, 20187:39 AM(View: 3884)
Như vậy, một nghệ phẩm này được xem là giá trị hơn nghệ phẩm kia chánh là vì nghệ phẩm đó có khả năng tạo được những kinh nghiệm mỹ học tốt hơn những kinh nghiệm mỹ học của nghệ phẩm kia, những kinh nghiệm có cường độ mạnh hơn và có ý nghĩa hơn. Vấn đề mỹ học như là yếu tánh của nghệ phẩm là một vấn đề đã và sẽ còn được bàn luận rất nhiều. Ngày nào mà con người còn chưa chịu ngừng nghỉ trên con đường đi tìm Chân, Thiện, Mỹ thì ngày đó con người còn đưa ra những kiến giải khác nhau về vấn đề mỹ học trong nghệ phẩm. Ba khái niệm Chân – Thiện – Mỹ là hướng phát triển muôn đời của nhân loại, là tiêu mốc đi tới của mọi nền văn hóa vì con người lúc nào cũng đều hướng tới cái hợp lý nhứt, cái hài hòa nhứt, và cái hoàn mỹ nhứt. Văn học nghệ thuật phản ánh cuộc sống nên không ra ngoài quy luật đó. Cho nên mỹ học mãi mãi là một vấn đề thiết thân của nghệ thuật.