nhện giăng nhà thơ / biển đông bỗng điên - NGÃ PHƯƠNG HUYỀN

Friday, September 14, 20185:13 PM(View: 3538)
nhện giăng nhà thơ / biển đông bỗng điên - NGÃ PHƯƠNG HUYỀN

HND năm khoảng 42 tuổi, khi mới sang Mỹ
nhện giăng nhà thơ


Con nhện cứ giăng giăng
nhà thơ tôi nó cứ giăng
giăng đến nỗi tôi bực
mình bực mình đến nỗi

phải mạnh mẽ đứng thẳng
lên và chỉ vào nó
mà nói rằng : tao vẫn
còn ở trong nhà thơ

này tao vẫn còn ở
trong nhà thơ này ... mày
không biết sao sao mày
cứ ngang nhiên giăng ngang

nhiên giăng mà không một
lời hỏi han rằng rằng
thì là rằng thì là ...??
vậy thì mày phải cuốn

phải cuốn hết tơ nhện
của mày đi “ đi chỗ
khác chơi “ đi chỗ khác
chơi ngay bây giờ và ...

(tao “đề nghị” mày nên
học hỏi thêm) để biết
chắc rằng nhà thơ nào
bỏ hoang thì mày đến

giăng chứ đằng này tao
vẫn còn ở vẫn còn
ở muôn năm ... trong nhà
thơ tao kia mà ... ừ ;

thông cảm đi “ bạn hiền “ ..!!
và nhớ rằng : hãy tìm
nhà thơ bỏ hoang ... nhà
thơ bỏ hoang mà giăng ...


biển đông ...bỗng điên..!!Tôi cứ lắp ba lắp
bắp khi nói v/v
biển đông bi... ển... bi...
...ển đông mà tôi bỗng

điên cứ lập lại biển
đông mà bỗng điên
biển đông bỗng điên biển
đông bỗng điên vâng ạ...

tôi điên thật đó mà...
tôi điên thật khi mỗi
giờ đọc quá tải v/
v ... biển đông mà bỗng
điên bỗng điên ... biển đông ..!!

NGÃ PHƯƠNG HUYỀN

 

Wednesday, August 29, 20188:02 PM(View: 4047)
mỹ học hiện đại: vai trò và nghi vấn Biên Khảo của Nhà Văn, Nhà Biên Khảo Nguyễn Vĩnh Long (Trích: Chủ Đề Số 7- Số Mùa Thu 2001
Wednesday, August 29, 20185:01 PM(View: 6116)
NGUYÊN BẢN PDF Tạp Chí Văn Học Mới SỐ 1
Tuesday, June 19, 20187:39 AM(View: 3884)
Như vậy, một nghệ phẩm này được xem là giá trị hơn nghệ phẩm kia chánh là vì nghệ phẩm đó có khả năng tạo được những kinh nghiệm mỹ học tốt hơn những kinh nghiệm mỹ học của nghệ phẩm kia, những kinh nghiệm có cường độ mạnh hơn và có ý nghĩa hơn. Vấn đề mỹ học như là yếu tánh của nghệ phẩm là một vấn đề đã và sẽ còn được bàn luận rất nhiều. Ngày nào mà con người còn chưa chịu ngừng nghỉ trên con đường đi tìm Chân, Thiện, Mỹ thì ngày đó con người còn đưa ra những kiến giải khác nhau về vấn đề mỹ học trong nghệ phẩm. Ba khái niệm Chân – Thiện – Mỹ là hướng phát triển muôn đời của nhân loại, là tiêu mốc đi tới của mọi nền văn hóa vì con người lúc nào cũng đều hướng tới cái hợp lý nhứt, cái hài hòa nhứt, và cái hoàn mỹ nhứt. Văn học nghệ thuật phản ánh cuộc sống nên không ra ngoài quy luật đó. Cho nên mỹ học mãi mãi là một vấn đề thiết thân của nghệ thuật.